Problemen 433 en 868 mhz

Dutch support forum, post can be done in Dutch
Je mag hier in het Nederlands posten!

Moderators: rtenklooster, Voyager, BertB, Stuntteam

Post Reply
Message
Author
Goudtik
Normal user
Posts: 3
Joined: 23 Dec 2016, 21:54

Problemen 433 en 868 mhz

#1 Post by Goudtik » 11 Mar 2017, 18:07

Ik heb een vraag.

Ik heb aan mijn Raspberry Pi (met daarop Domoticz) 2 Arduino Mega's aangesloten met elk een eigen RFlink;
- 433 mhz (Aurel Tranceiver RTX-MID-5V)
- 868 mhz (Aurel Tranceiver RTX MID 868)
Beiden afkomstig van de Nodo-shop.

Het bijzondere is dat in Domoticz de 868mhz duplicaten geeft van de 433mhz en een Cresta/Smartwares 868 temperatuurmeter (waarvan ik weet dat hij ondersteund wordt) in het geheel niet ziet.... Iemand suggesties?? Als ik de 868mhz op mijn laptop aansluit en met RFlink-loader de logging bekijk staat er tot mijn verbazing 433mhz (?) Staat er wat verkeerd in mijn instellingen of iets dergelijks? Heb ik een RFlink met een identiteitscrisis?

De output:

Code: Select all

20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
20;01;NodoNRF=ON;
20;02;MySensors=ON;
10;version;
20;03;VER=1.1;REV=46;BUILD=0c;
10;status;
20;04;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=ON;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=ON;
10;rfdebug=on;
20;05;RFDEBUG=ON;
20;06;DEBUG;Pulses=235;Pulses(uSec)=420,270,3240,120,960,150,1290,90,2190,60,1650,120,2400,60,270,120,3510,180,510,60,2010,60,4920,60,1080,240,390,240,1050,120,4050,300,660,270,1980,180,660,240,4590,270,3330,210,720,120,570,120,2430,60,2430,120,2910,180,1320,90,3090,60,3210,240,1590,90,540,240,2730,90,480,60,510,210,1650,180,2010,60,2430,210,1320,210,1080,90,3480,60,1020,210,660,330,360,120,1650,120,1200,60,3780,240,1080,210,1260,90,1740,120,330,90,3120,120,540,120,1740,240,1020,150,1230,60,120,210,870,180,240,60,4290,390,1110,60,660,120,150,180,270,120,810,120,210,240,360,330,1500,270,5430,90,540,120,630,90,720,210,810,120,570,390,420,210,3930,330,3660,150,420,120,2880,150,1260,90,5430,120,3150,60,330,60,1230,210,510,120,420,150,5250,210,2850,180,300,150,420,210,2460,210,3000,150,1170,210,2550,120,1650,60,600,90,1470,120,630,240,4650,210,1500,60,4410,120,2640,90,2820,180,600,60,4350,60,1200,120,1500,60,300,270,1320,90,1260,90,6840,60,5820,540,2940,210,1200,210,6150,120,1140,300,4380,210,2580,120,6990;
20;07;DEBUG;Pulses=203;Pulses(uSec)=180,120,1290,210,1860,120,1620,120,480,120,1050,330,390,120,2940,180,750,480,270,150,960,90,1320,390,540,120,870,150,3270,180,5220,150,1710,150,3510,210,2640,240,1050,240,750,150,600,120,420,60,2730,150,2670,120,900,120,1470,270,3060,90,1020,150,630,180,3060,90,1830,60,2880,150,4950,210,1080,60,2970,150,1140,60,2790,300,3150,180,1410,270,390,150,1350,90,150,120,1440,180,780,240,3780,60,1500,120,360,210,2340,450,1620,120,1890,120,1380,180,300,60,3150,120,180,60,2310,120,840,180,270,180,390,360,720,60,990,360,1380,330,1560,330,3480,150,3210,150,1650,270,1350,180,810,210,690,120,810,60,1200,210,210,330,840,90,720,210,6150,180,3600,180,1860,120,1440,180,630,150,1230,90,1050,240,630,90,600,120,1320,180,930,120,1530,240,360,120,3360,150,1710,180,1170,180,4350,120,2220,270,570,60,750,330,1320,60,1710,300,2610,120,6060,60,1290,150,840,120,3840,150,6990;
20;08;DEBUG;Pulses=83;Pulses(uSec)=6930,120,870,90,630,120,810,120,570,150,1920,60,2610,60,690,300,3120,150,630,240,1080,60,1350,150,1590,240,960,210,2100,120,1260,210,330,90,480,180,1200,150,540,210,810,180,420,60,1620,150,150,120,270,120,1320,210,1080,120,360,180,1770,180,450,210,1380,120,1230,120,1470,210,1440,90,1710,120,270,360,810,120,1260,180,3030,150,1020,120,1560,270,6990;
20;09;DEBUG;Pulses=199;Pulses(uSec)=480,120,2610,120,690,60,4590,210,3540,210,1530,390,90,120,690,60,600,180,540,150,4530,180,660,150,930,150,1290,330,810,90,2700,270,3510,150,780,240,930,150,2160,60,990,270,1230,270,2310,180,750,90,2370,330,660,60,960,60,5310,150,1470,120,180,60,270,120,1110,60,300,90,4470,300,2430,300,2490,210,1170,360,1830,270,270,240,870,150,4110,300,960,90,1560,210,2340,120,420,210,1290,150,1770,300,1740,150,2460,240,3390,360,240,270,1590,180,1680,180,900,60,1950,270,420,120,810,180,2160,330,360,120,1140,360,180,330,570,450,3330,270,1560,150,450,240,1680,240,630,120,390,60,1500,210,360,90,60,330,360,90,240,90,870,300,1800,270,3270,210,900,270,1110,180,570,300,690,60,2040,60,990,270,1200,120,1110,210,2340,300,2640,60,3600,240,540,210,1980,180,750,210,1560,240,1800,120,3870,180,3060,270,2400,300,1500,90,3420,150,840,150,1560,60,6990;
20;0A;DEBUG;Pulses=39;Pulses(uSec)=630,180,330,60,1860,270,4020,180,1170,210,2850,300,960,240,330,210,360,240,570,120,180,480,630,60,360,120,1170,150,390,360,3750,210,2460,180,3420,150,2580,150,6990;
20;0B;DEBUG;Pulses=25;Pulses(uSec)=2010,180,870,60,660,300,720,60,900,210,2670,180,390,90,2880,60,330,210,1260,360,840,210,930,210,6990;
20;0C;DEBUG;Pulses=47;Pulses(uSec)=2910,60,3120,150,3690,60,690,150,540,240,2910,300,210,330,180,240,2910,90,1260,60,2160,600,2280,60,1170,60,2400,150,960,150,600,90,480,240,600,90,1230,90,3660,90,240,120,6060,210,2190,90,6990;
20;0D;DEBUG;Pulses=91;Pulses(uSec)=240,300,750,60,3330,180,4860,210,3840,240,1050,210,3390,90,1080,210,4290,420,2550,120,1260,240,840,180,5250,180,2550,180,4680,120,2310,120,1710,90,630,90,780,60,1800,90,600,60,3180,180,5610,120,720,120,1590,60,1590,120,330,90,1860,90,3420,210,300,120,510,120,420,240,1140,90,2070,90,3030,270,2070,240,3360,90,3210,90,330,120,1200,510,330,90,1470,240,300,300,1050,60,3420,60,6990;
20;0E;DEBUG;Pulses=115;Pulses(uSec)=1830,390,1200,210,480,150,1590,120,5010,240,2850,150,2760,60,1590,150,2280,270,1410,330,270,180,750,420,780,150,4200,300,1140,240,1050,180,330,60,2280,120,330,150,240,300,1020,150,780,90,990,120,1860,150,540,180,2130,150,690,120,660,270,1470,150,810,90,600,150,600,90,270,420,630,210,1800,180,3270,60,1650,210,750,90,1860,90,2130,240,480,120,420,150,840,210,660,180,2460,120,510,150,1650,60,1020,120,1590,120,3120,150,2430,120,2940,120,1140,120,2850,90,3540,270,450,120,180,120,6990;
20;0F;DEBUG;Pulses=115;Pulses(uSec)=60,150,330,330,1860,240,480,150,870,360,1770,150,390,120,1170,120,390,240,480,150,1350,300,1560,330,1800,240,210,90,3750,60,600,90,630,270,420,570,1110,270,1680,150,570,150,2610,270,330,450,1560,150,2280,150,1020,180,5250,150,570,120,870,120,1260,270,810,180,1320,240,630,150,810,60,660,90,2310,120,930,120,960,90,4080,120,570,90,3660,240,660,150,1350,90,4680,120,1050,150,600,390,330,420,1110,60,120,90,1560,300,1140,60,390,90,3420,210,1260,420,2190,150,570,150,2130,240,6990;
20;10;DEBUG;Pulses=305;Pulses(uSec)=2820,180,1140,120,840,420,2910,180,180,150,510,300,3270,330,1140,60,930,330,60,300,990,120,1860,120,600,120,1110,210,1950,150,510,120,2700,120,3510,90,1470,360,1380,300,660,180,1650,210,3570,120,720,90,510,180,2610,60,2070,270,1230,270,270,120,2520,120,600,180,1470,270,1650,150,1050,510,390,120,2430,180,1170,180,1440,60,540,180,360,300,1440,270,1530,210,1050,60,1680,150,420,90,2460,240,1320,180,990,90,2490,150,2160,300,1950,180,1260,150,420,270,1290,240,330,30,150,150,390,150,1470,150,480,60,1380,210,570,120,570,90,1500,150,660,240,1950,90,1500,330,420,90,3690,150,540,90,360,480,3300,90,630,180,870,60,870,150,720,180,4110,180,600,180,2190,240,870,150,1230,270,270,120,1170,120,1290,210,810,120,480,210,1800,90,1380,120,1830,120,1740,150,3360,180,960,180,120,90,3360,210,2250,90,1020,150,600,120,510,480,1530,120,1470,240,780,210,3210,180,1320,90,930,330,3420,180,390,300,810,120,420,450,1530,180,60,180,1020,300,960,240,1620,90,930,270,4140,90,960,90,690,180,3120,150,1170,120,1230,210,1590,120,930,90,2190,420,420,180,2550,150,2490,120,1650,150,330,210,2190,150,750,150,300,60,2190,210,120,90,540,240,1650,150,2430,60,3510,150,1530,270,1260,330,1620,120,1980,120,420,90,660,210,2100,60,300,150,1770,60,2160,210,540,360,780,330,900,210,570,270,510,150,630,210,6990;
20;11;DEBUG;Pulses=39;Pulses(uSec)=5700,180,810,150,1830,60,3480,60,630,90,2430,60,1860,210,6180,60,2100,150,4290,90,1500,120,690,240,1800,90,3300,150,1530,120,1110,210,1080,210,2430,180,2670,60,6990;
20;12;DEBUG;Pulses=35;Pulses(uSec)=660,210,1560,240,510,300,2160,240,1170,60,330,330,600,270,360,390,570,120,3300,120,1530,240,420,60,5940,510,1710,90,510,330,6240,90,210,60,6990;
20;13;DEBUG;Pulses=511;Pulses(uSec)=1110,60,5520,60,2310,150,810,150,690,210,2670,120,2670,60,1830,210,960,150,1800,240,1560,150,1680,150,2370,90,1020,60,3360,270,420,300,1500,180,1680,120,5610,60,1440,270,420,150,1950,240,420,90,1140,420,420,180,990,90,330,270,2460,180,2580,210,1530,180,1710,90,2400,180,540,90,4740,390,1290,90,870,120,1260,120,780,180,3300,150,540,150,3600,120,3810,60,870,60,750,60,3360,150,1560,150,450,90,690,240,1320,60,1050,120,2040,90,1020,240,1500,180,1470,270,1140,180,150,150,3300,90,1410,90,1830,240,570,60,300,90,1230,120,480,300,3630,60,420,480,2850,330,1020,150,420,300,1560,120,900,210,420,150,1290,150,870,60,1320,60,330,420,2520,150,840,450,540,90,570,120,2610,90,630,210,1470,300,330,300,1230,360,210,180,420,150,390,120,750,90,2400,270,660,240,270,330,420,120,3600,120,960,180,420,210,450,60,810,60,3510,270,810,240,540,120,2190,60,1140,60,1980,90,450,210,180,180,2250,180,450,150,1410,30,4140,150,2820,150,480,150,1140,360,2760,210,690,210,150,150,1230,150,240,120,810,210,1350,270,2640,90,1110,240,1440,420,510,120,1620,240,570,180,720,150,300,60,990,150,1590,180,2040,60,3990,330,1500,240,3660,180,960,150,1170,60,2250,330,1380,180,90,240,2790,270,840,420,1380,180,1590,240,690,60,570,180,2100,480,2610,150,270,90,1110,90,150,150,330,210,1500,90,480,90,450,120,1050,150,540,90,420,180,660,150,2610,60,3180,330,330,240,390,270,540,150,1050,300,3510,120,270,180,660,120,1080,180,330,180,1620,90,1470,270,1710,240,420,150,1080,90,3360,210,3240,210,480,300,600,60,720,180,90,120,2340,120,330,180,1620,180,570,120,570,240,750,270,390,120,1110,180,2040,360,570,180,1020,180,2910,300,2160,300,1590,210,1560,390,1440,90,840,60,870,270,1500,150,240,120,1590,120,570,60,1770,330,1110,120,1530,210,2160,210,180,240,1500,240,720,90,5730,150,3210,210,6540,150,2490,180,270,390,1230,120,690,150,1800,180,1650,180,1440,150,570,90,4770,120,3990,270,960,150,3300,150,510,180,6390,240,1710,120,1770,150,2640,120,840,60,570,180,2280,90,630,120,810,270,1140,150,2550,210,210,180,210,150,1260,90,900,150,1410,180,4050,240,1020,210,1890,90,3330,150,1260,150,2850,360,4620,90,1290,150,600,60,930,210,300,450,1260,150,5490,300,2400,120,600,180,630;
10;rfudebug=on;
20;14;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=360,90,930,150,1650,150,420,60,1200,150,300,150,1380,90,1800,150,3510,150,360,150,6630,180,1380,150,840,240,6210,180,480,270,510,390,4290,420,3270,270,5160,180,900,180,510,120,510,90,6990;
20;15;DEBUG;Pulses=127;Pulses(uSec)=150,90,600,90,330,210,1590,60,3570,300,660,270,5580,150,2460,150,1650,240,1290,240,6870,270,1260,60,450,60,1410,90,2790,180,540,120,120,240,570,90,540,240,2010,240,5310,150,1560,60,180,60,660,60,2730,120,990,300,3060,90,1950,120,1230,90,750,270,1230,90,4620,120,390,270,1530,180,2580,120,390,210,810,180,900,150,3420,360,1200,90,1530,420,1110,150,180,180,240,60,2850,240,360,120,1830,90,1230,270,1050,150,240,180,600,60,3540,210,660,150,1560,120,750,180,240,270,660,300,600,120,3240,570,630,60,930,180,3390,60,720,60,6990;
20;16;DEBUG;Pulses=75;Pulses(uSec)=3150,120,2820,90,1560,90,900,120,180,180,960,240,990,90,210,330,180,210,6900,240,330,120,90,60,930,180,870,60,690,60,810,60,480,150,870,60,2100,150,3060,150,2460,90,450,300,1290,90,1560,180,1680,90,930,9020;19;RFUDEBUG=ON;
20;1A;DEBUG;Pulses=161;Pulses(uSec)=3000,240,900,150,840,60,3180,60,540,210,3030,210,1110,150,1890,180,1440,120,1740,90,1650,180,600,90,1470,480,1830,240,150,330,1140,240,690,300,1470,60,420,60,870,180,720,420,420,180,1830,60,1260,30,630,120,510,270,2490,120,3450,180,2550,240,1830,150,630,180,3270,210,930,150,5160,210,690,240,2550,90,3270,90,900,90,6120,90,4230,300,1320,150,1260,270,1770,360,720,240,300,120,2970,270,1560,150,2850,180,930,210,1110,120,600,330,960,180,810,120,1530,360,840,90,420,60,960,240,390,120,660,90,780,90,900,120,2340,90,540,120,1440,240,660,180,900,90,660,60,1260,90,750,180,1440,60,1020,180,1110,330,2580,180,3570,60,1620,90,1740,60,1320,360,300,150,210,150,1500,90,6990;
20;1B;DEBUG;Pulses=290;Pulses(uSec)=1950,90,960,330,390,60,1860,210,1380,150,510,210,630,210,3570,210,5310,150,780,90,330,210,1950,120,480,90,1680,90,1530,60,2940,90,1230,180,2640,120,390,150,180,150,1560,180,4320,150,990,90,240,270,2340,240,5580,180,2310,300,360,210,510,150,1650,330,1530,180,1170,300,930,240,1110,180,690,210,510,450,1650,30,660,120,810,300,2220,240,2490,180,1590,90,630,120,450,240,1560,150,630,120,4650,120,2190,150,810,120,1500,120,930,300,390,210,3510,210,3570,210,330,270,2430,240,1590,60,690,120,1200,60,1320,180,420,120,2370,210,180,120,540,420,1980,240,570,240,540,180,510,180,1680,240,1470,120,630,150,3330,120,750,90,810,180,390,90,1710,120,1500,330,330,120,1050,210,330,60,720,150,1740,180,1560,120,3300,60,630,90,1170,150,1080,90,720,360,840,150,2010,210,3390,90,1410,210,2790,60,690,180,690,90,2610,90,2640,120,600,270,750,240,930,330,630,210,360,120,1650,360,1170,150,150,360,480,240,240,240,270,90,1170,210,330,330,1710,210,420,240,690,300,1530,120,1500,180,570,180,1020,180,750,270,2280,90,420,210,2430,300,1080,120,2010,120,2310,420,540,90,1890,150,4350,60,510,180,1980,150,570,120,1200,120,1440,120,2010,60,690,180,1260,300,660,60,2430,240,4410,270,1800,90,390,60,1140,180,270,60,1290,450,600,90,360,180;
20;1C;DEBUG;Pulses=114;Pulses(uSec)=150,990,120,3270,180,4860,240,690,270,420,60,1980,180,1890,570,2190,120,240,150,690,180,1260,240,2460,270,630,180,990,150,210,240,480,270,1350,360,150,90,300,120,1320,180,690,210,240,420,2640,120,480,90,1950,120,570,210,870,120,1440,300,4470,300,420,180,1080,270,1110,120,330,90,390,390,1620,180,1950,150,1980,360,510,210,510,210,420,120,990,90,1080,120,1680,420,2430,360,930,180,60,120,270,150,900,360,720,90,390,210,600,270,510,300,570,180,420,180,780,210,1050,150,1440;
20;1D;DEBUG;Pulses=89;Pulses(uSec)=1200,180,480,270,1020,60,1440,150,300,180,4140,90,300,90,690,60,540,270,3360,330,2430,210,750,120,3360,180,750,300,1380,120,420,150,1650,150,840,210,570,600,750,150,1140,120,2730,90,1890,270,4020,60,1410,120,1050,90,1230,180,360,90,2010,90,1830,150,900,210,2730,180,5790,60,2250,30,600,150,690,120,720,90,6150,210,690,300,5130,120,1680,90,4800,60,390,150,2580,270,6990;
20;1E;DEBUG;Pulses=290;Pulses(uSec)=570,240,720,120,180,210,360,150,930,480,1560,420,2040,210,930,120,1380,120,510,180,1200,60,1560,210,1260,300,1290,300,600,180,1170,180,2610,90,2970,90,2130,60,3000,210,1410,60,630,210,1410,150,1050,240,660,180,1380,90,1530,150,4170,120,690,180,510,270,2460,90,600,270,420,120,2850,210,2640,90,840,60,270,210,1470,180,1050,90,3240,270,720,150,630,210,1440,210,510,300,3450,210,2340,120,1620,390,900,90,450,450,960,270,2160,270,2370,210,2040,120,510,60,1740,150,690,90,480,240,540,150,1590,60,1260,150,360,120,1560,120,390,150,480,270,1770,90,1140,60,930,450,2550,180,1950,90,1860,270,870,120,1290,60,600,360,540,120,690,150,1080,90,1110,270,390,90,810,300,1320,330,1890,150,3210,150,1710,150,540,270,1290,90,1890,330,2700,180,1140,300,240,180,840,150,1230,240,2430,120,510,60,2700,180,1080,150,1680,120,1710,90,3090,120,3330,150,1500,300,1350,90,2370,90,3360,150,510,270,5820,240,1110,120,1770,90,1500,240,870,150,330,180,720,90,1140,270,690,420,2670,120,360,240,2160,150,990,210,1680,90,1440,210,750,150,2190,240,660,300,660,240,450,240,1530,180,6120,180,1080,60,1710,210,2010,150,1890,120,300,330,510,240,1260,180,990,210,870,60,2190,90,720,180,570,150,720,210,540,180,3390,330,2520,360,690,120,2850,150,2760,60;
20;1F;DEBUG;Pulses=199;Pulses(uSec)=450,150,690,540,2760,180,1080,90,60,210,300,120,240,120,1350,120,4470,240,240,240,420,120,180,240,240,300,600,240,720,120,450,150,960,60,1350,180,360,270,3540,270,210,60,2760,330,1500,300,2670,180,3810,180,1800,300,1680,120,720,150,2160,120,990,120,540,210,810,180,1320,240,2400,90,390,90,4350,120,1650,210,810,90,1410,150,240,150,510,210,360,210,1440,210,1890,120,1860,120,1320,150,1800,90,1020,180,840,150,780,210,6630,210,210,180,1530,450,420,180,1440,240,480,180,270,240,1080,60,1710,180,450,150,1890,300,960,90,600,360,510,390,690,60,480,150,1530,90,630,300,540,210,360,420,990,240,2130,150,120,360,2460,330,2130,210,1950,120,810,90,2280,270,240,210,180,120,330,270,3240,240,600,150,1110,90,1320,300,570,210,870,330,3120,60,510,360,480,330,870,60,3750,210,870,270,330,360,1170,210,210,150,1500,150,540,270,1620,210,6990;
20;20;DEBUG;Pulses=59;Pulses(uSec)=6300,180,2490,150,1020,60,330,90,2490,60,780,90,1920,240,2130,180,2730,300,3060,180,1560,150,1620,300,2340,240,960,120,4320,90,2940,210,2580,90,1530,210,990,300,1800,60,2070,150,1260,210,390,150,4050,240,1740,180,870,180,1440,180,1560,60,630,120,6990;
20;21;DEBUG;Pulses=197;Pulses(uSec)=390,150,570,210,660,210,4590,90,3300,120,1770,210,1770,120,930,150,240,120,1440,210,1650,150,3660,240,990,120,1620,300,2400,90,1920,120,600,60,1620,120,4140,360,1680,150,1770,120,1020,120,330,300,420,60,1230,150,840,210,270,300,2580,210,600,270,630,90,3390,150,1560,90,240,90,2100,240,1560,270,270,120,1620,150,480,120,1800,180,1080,30,330,210,2520,120,1170,330,930,90,2760,150,3090,180,1890,90,840,90,1800,60,1290,210,930,180,330,240,2010,210,4200,180,840,60,1200,240,390,210,4230,420,270,300,270,120,1440,300,990,300,930,150,6840,420,2160,120,1050,90,4500,90,6150,150,810,300,1110,180,1470,90,510,90,1590,60,480,330,3270,300,1290,450,2460,210,930,330,1260,270,2100,210,600,180,930,120,2280,150,1590,210,1320,150,480,330,2070,90,2280,120,1860,180,960,210,3930,120,390,60,1770,180,1650,120,1650,150,300,180,2370,120,1320,60,6990;
20;22;DEBUG;Pulses=111;Pulses(uSec)=1650,240,3240,150,1530,150,1950,60,1440,150,1110,120,1260,120,1590,330,1620,60,330,60,1050,270,1410,120,1440,210,960,180,1140,270,750,120,420,180,390,90,1020,270,2130,210,1260,210,1050,360,420,360,150,60,4440,300,4410,360,1470,180,1290,90,1800,90,1380,120,270,120,270,180,1080,150,210,120,1170,510,1620,120,1560,120,360,60,240,60,1020,90,1380,90,2430,180,420,150,240,240,2640,120,600,90,1530,120,1290,420,2400,180,1980,120,1500,120,2070,210,990,60,1260,660,1890,90,6990;
20;23;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=4290,150,810,120,2550,120,330,270,930,150,660,120,450,90,1560,300,1530,330,1320,210,1590,120,3840,180,3270,120,1620,210,1800,210,3930,210,600,120,1650,180,6990;
20;24;DEBUG;Pulses=51;Pulses(uSec)=4740,120,1650,90,300,270,630,60,570,180,600,330,1500,150,5640,90,990,210,2970,240,660,150,930,60,3420,90,5370,150,510,120,2250,60,1050,240,1080,180,5430,90,1170,210,1050,270,5640,60,4260,180,750,90,840,450,6990;
20;25;DEBUG;Pulses=109;Pulses(uSec)=2910,90,2220,120,1140,300,1560,360,240,180,330,90,360,300,5250,90,3780,180,840,180,2910,330,1620,270,420,180,1410,210,6420,270,1530,90,420,90,900,150,1320,210,1620,150,2880,180,390,210,1500,120,5430,300,960,150,720,120,240,120,1590,60,480,270,1350,240,1410,210,5970,30,1560,180,1320,90,2010,90,480,150,1290,270,1740,240,1320,120,1710,210,1290,60,1020,180,330,270,1350,60,990,240,2070,270,1980,120,1350,210,2490,120,4530,300,1230,180,1080,120,2430,330,360,90,6990;
20;26;DEBUG;Pulses=77;Pulses(uSec)=900,60,690,240,1080,120,780,90,2280,360,2250,120,930,150,600,120,1950,60,900,90,2730,60,390,210,2550,120,1110,390,750,120,600,120,600,120,390,240,870,180,1140,150,3960,120,270,330,930,150,600,60,1860,150,510,60,1350,120,3660,300,1530,150,2340,270,3510,300,360,390,600,150,2850,240,900,330,570,390,2370,240,1710,150,6990;
20;27;DEBUG;Pulses=77;Pulses(uSec)=3240,330,4860,180,1170,450,480,180,900,60,420,150,1080,150,2730,60,870,270,330,180,1590,210,570,330,390,210,720,150,480,210,1890,90,600,210,2370,120,2820,90,990,240,330,180,1350,90,1500,330,3660,60,270,150,1590,150,1500,270,2250,60,870,180,4110,390,5880,180,2310,120,3480,90,1320,120,210,60,240,240,1830,150,720,210,6990;
20;28;DEBUG;Pulses=37;Pulses(uSec)=2550,150,2670,90,810,60,1560,90,900,90,540,120,2610,210,360,90,3630,150,2610,240,120,90,330,180,480,60,900,120,4740,180,4200,60,3750,90,2340,90,6990;
20;29;DEBUG;Pulses=89;Pulses(uSec)=1200,180,2550,180,1080,90,540,120,1740,60,4740,60,930,90,720,120,4110,180,3480,60,1590,240,540,90,5940,120,3030,180,660,90,3900,60,1320,150,2220,240,2430,90,3750,150,1590,240,1260,180,3120,120,1500,60,3030,180,3870,90,4920,90,2220,240,810,210,150,390,3210,270,2370,90,60,60,1200,150,2100,210,300,240,2430,240,810,90,3480,60,4740,90,2460,210,210,90,1140,180,4110,90,6990;
20;2A;DEBUG;Pulses=45;Pulses(uSec)=5010,60,1590,120,5220,60,540,150,2640,240,1620,150,1830,90,2370,90,660,120,780,120,510,180,840,60,3060,150,1980,120,660,90,3330,180,5670,150,1800,150,4980,270,3480,60,1740,90,4680,120,6990;
20;2B;DEBUG;Pulses=75;Pulses(uSec)=600,60,600,120,1410,120,900,240,1350,300,630,330,150,150,780,150,720,60,420,90,870,60,960,180,990,180,150,150,210,360,1020,120,1890,150,1140,150,2160,90,1500,90,450,120,930,120,1230,150,840,150,3030,60,930,90,480,60,900,60,2520,210,1830,150,870,210,3480,150,4110,90,3960,180,2940,180,1380,300,4230,150,6990;
20;2C;DEBUG;Pulses=53;Pulses(uSec)=1170,120,2550,150,510,150,630,90,1320,150,270,270,1050,330,1830,180,1500,60,3300,300,690,210,4920,120,120,210,930,120,1350,150,390,90,2160,210,1590,210,1800,270,2400,120,810,120,5520,300,480,300,2550,150,3330,60,1740,210,6990;
20;2D;DEBUG;Pulses=111;Pulses(uSec)=1260,90,3150,240,630,90,3210,90,120,150,1260,180,570,180,1680,240,1380,240,690,360,4110,150,1800,150,5490,330,1230,180,1500,240,1470,150,3600,90,2040,180,1020,90,4350,120,660,390,1050,60,570,120,660,150,720,90,210,60,540,120,360,120,2400,240,450,180,4620,150,4020,150,4860,120,3450,240,2760,90,2310,60,630,90,630,330,2850,450,330,390,2820,90,1290,150,540,120,330,60,690,120,960,180,660,210,2220,180,1080,150,1770,150,5310,120,3510,240,630,120,840,180,4470,180,6990;
20;2E;DEBUG;Pulses=93;Pulses(uSec)=1200,60,3450,240,780,180,4500,180,1650,150,210,90,3420,240,1830,60,2670,60,4500,210,720,90,4380,180,750,120,1680,120,420,270,3360,150,360,150,2880,210,1230,180,810,180,600,180,3720,120,5040,150,6960,90,2280,60,4230,240,1650,210,5970,60,2220,150,750,210,4290,90,2610,150,2460,270,2280,450,4470,60,4290,90,1620,150,180,90,180,210,540,150,1740,150,750,120,570,120,810,120,1290,210,2610,60,6990;
20;2F;DEBUG;Pulses=91;Pulses(uSec)=1200,270,690,150,630,210,600,210,690,120,3510,180,4500,210,1320,330,5100,180,1590,330,4650,60,3390,150,540,300,600,180,1800,150,1350,150,1830,120,2130,480,3930,270,300,120,1080,90,1770,210,5160,150,780,210,780,300,4080,180,2970,120,1110,240,600,210,150,180,1620,120,840,240,2070,120,1470,90,1470,180,1290,120,1980,90,1800,180,1770,150,2790,210,2100,90,3030,120,5580,180,2400,210,450,180,6990;
20;30;DEBUG;Pulses=290;Pulses(uSec)=510,120,1500,360,1650,120,2580,180,660,150,720,120,1560,300,2550,120,390,120,2610,60,1620,150,420,90,2340,150,1170,150,330,120,990,60,1770,90,1680,90,1500,180,750,120,5970,540,2490,60,840,120,1410,120,4440,180,1020,120,2130,150,1650,60,870,90,1680,270,2970,210,3420,150,960,180,900,180,2880,210,1140,180,1320,180,6060,210,3690,240,1110,300,630,90,480,150,1860,270,660,120,1260,270,870,90,2310,150,1650,420,240,270,1110,300,300,150,1170,330,630,180,1350,270,2100,90,3720,360,480,180,720,150,750,150,1440,90,780,180,780,210,3420,120,2490,60,420,240,1620,180,4200,90,300,120,1170,240,360,120,360,30,540,210,4500,90,5400,150,750,180,4260,240,1860,120,2100,330,450,300,1710,180,330,90,840,90,630,270,270,180,840,150,390,300,1590,90,2610,180,1290,270,510,150,390,60,1200,150,2250,180,1350,120,150,150,2520,300,1560,240,360,120,600,330,630,300,3060,240,540,330,2070,120,150,240,420,120,810,60,1680,210,1380,150,780,90,900,210,660,90,3960,480,4200,390,570,330,1590,180,600,90,3300,120,120,180,1350,90,750,240,630,360,4110,90,1080,300,1890,150,1620,240,6720,240,1380,120,270,210,3390,210,510,270,900,180,4920,330,180,120,1080,120,1470,360,360,300,570,300,1590,60,870,60,600,60,3630,90,210,300,1740,240,3150,120,2760,120;
20;31;DEBUG;Pulses=63;Pulses(uSec)=1860,90,2370,120,3870,120,1710,60,5940,60,420,120,480,150,2790,300,510,240,1230,150,570,150,2010,240,2730,120,5790,270,1890,150,3450,180,690,60,600,150,1530,180,1530,210,2040,360,2310,120,300,90,930,150,5970,390,1800,120,300,150,3780,150,4320,60,2640,120,300,390,6990;
20;32;DEBUG;Pulses=153;Pulses(uSec)=1200,210,1020,120,540,90,1050,210,1500,120,2880,210,330,150,1800,210,510,270,4410,120,2430,480,1020,330,3630,210,2460,150,1530,150,570,150,2760,240,390,300,1410,180,3840,60,6750,90,5820,180,750,210,1110,60,1620,60,3180,180,2220,390,1320,270,780,90,3540,120,750,180,3300,60,1830,210,2250,120,900,120,1380,210,900,150,3720,90,780,120,5760,210,1740,150,3240,150,1560,450,780,150,5040,90,690,150,1890,210,240,150,2820,270,4020,210,2460,240,2940,60,750,120,4260,120,4620,120,870,120,810,120,3000,180,1590,150,630,120,2340,90,930,60,2520,210,540,240,660,120,960,90,1560,210,1740,150,720,180,930,90,2370,210,3570,150,3510,180,600,60,840,120,2580,60,6990;
20;33;DEBUG;Pulses=35;Pulses(uSec)=5520,240,960,180,2340,180,1350,240,390,150,210,60,420,60,2670,210,1050,270,2820,120,3240,150,780,210,3780,60,3570,120,3690,150,390,150,2550,150,6990;
20;34;DEBUG;Pulses=29;Pulses(uSec)=270,90,420,120,390,90,450,150,1080,120,150,210,1860,300,1050,90,2340,60,2160,120,810,270,660,120,1320,90,1830,150,6990;
20;35;DEBUG;Pulses=57;Pulses(uSec)=3780,120,540,300,2550,150,600,300,2880,60,1740,150,690,300,5490,120,1410,60,540,90,930,90,630,90,570,90,3570,90,2610,210,2460,120,780,210,570,120,900,120,270,300,1260,270,840,120,4440,120,1260,360,1620,120,1770,210,1170,150,840,90,6990;
20;36;DEBUG;Pulses=87;Pulses(uSec)=1200,60,210,210,3690,210,810,120,3180,60,3570,150,540,120,600,90,750,120,2460,210,1650,240,3660,180,390,90,2610,120,900,180,1170,60,690,300,1680,120,330,60,3810,240,3270,210,3480,180,1560,330,1050,90,2670,240,1200,210,540,120,1200,60,1140,90,840,150,1350,120,300,180,1080,90,1050,90,540,240,750,150,1020,60,960,120,1020,210,540,180,2310,90,5610,90,1890,120,6990;
20;37;DEBUG;Pulses=69;Pulses(uSec)=1350,60,3480,150,330,240,1500,150,1590,240,480,180,360,270,2940,150,1290,90,1830,180,420,150,1890,60,3510,90,1560,180,1080,150,2070,150,3660,360,240,90,2820,60,2670,60,630,390,1410,60,450,120,3480,210,3510,60,630,90,810,90,5070,270,4650,180,2340,60,1080,240,3120,240,1650,150,450,420,6990;
20;38;DEBUG;Pulses=77;Pulses(uSec)=1470,120,4050,180,4230,210,1980,270,3180,150,1920,150,1500,150,1560,150,3660,90,4200,210,4110,120,3900,60,4860,210,450,120,420,90,5700,180,4290,180,5730,150,1680,60,330,390,1230,240,750,90,2070,150,1800,120,720,60,1080,120,630,60,540,90,1530,270,3330,300,1500,330,3450,90,1530,240,1650,60,2550,180,2280,180,900,150,1620,90,6990;
20;39;DEBUG;Pulses=141;Pulses(uSec)=450,150,480,120,750,270,2670,210,1320,180,480,150,2640,150,5430,60,1320,180,5580,240,750,120,2580,120,1650,420,270,120,1530,270,1860,60,840,300,1050,330,420,120,900,60,1440,180,270,90,1860,90,630,150,1530,240,1140,90,1380,150,750,210,870,120,1920,300,4590,180,390,90,810,90,900,180,1260,240,1710,60,660,120,1620,180,570,60,1710,180,3990,90,90,60,1260,150,420,60,1890,240,2550,120,810,120,570,90,1140,120,1350,210,1920,210,900,240,1200,240,1050,210,2310,150,780,120,570,270,420,150,1590,240,2280,240,2850,120,1560,180,4260,90,1860,60,180,210,990,210,360,120,2640,120,2460,150,3270,210,6990;
20;3A;DEBUG;Pulses=91;Pulses(uSec)=1200,180,270,240,3120,240,780,150,240,240,960,300,540,150,930,120,390,120,2280,180,810,60,1020,150,2700,90,1440,90,2400,180,1680,270,390,90,480,210,1230,90,390,120,1200,240,1050,210,2820,150,1740,300,810,150,480,210,870,150,1200,120,750,240,660,150,2310,180,1530,150,1590,180,270,120,1050,270,2100,210,840,180,540,180,2550,60,480,420,1410,300,1410,60,1680,300,810,270,2160,210,6990;
20;3B;DEBUG;Pulses=57;Pulses(uSec)=420,90,4020,90,900,180,3000,150,510,150,6360,270,2580,150,2790,120,450,300,1620,90,420,60,630,270,1350,210,2670,60,960,180,630,330,3000,150,840,90,570,180,840,90,1950,270,750,210,900,60,1410,120,2190,150,4770,150,1530,150,780,270,6990;
20;3C;DEBUG;Pulses=111;Pulses(uSec)=930,210,3270,300,2430,150,990,90,1650,120,1020,60,5010,210,2700,150,330,330,810,180,2490,120,1320,210,2670,60,2220,60,180,90,3300,90,4710,90,1260,210,2160,60,2550,210,270,150,1380,210,630,150,2700,60,150,180,660,150,840,180,2640,150,3630,180,480,300,270,150,870,180,3780,180,270,210,900,150,3450,30,3510,210,2280,150,660,480,1500,150,480,270,840,150,2250,420,1380,180,3540,90,990,240,1110,180,480,150,2730,150,5130,60,510,120,1290,60,4050,270,600,120,960,90,6990;
20;3D;DEBUG;Pulses=35;Pulses(uSec)=540,60,1170,90,90,240,4590,90,810,120,1260,270,3990,210,960,270,240,150,3090,120,420,270,660,120,330,120,480,120,2070,150,1470,300,4200,150,6990;
20;3E;DEBUG;Pulses=55;Pulses(uSec)=1170,390,570,210,660,180,3450,120,3450,150,3660,120,270,210,1260,60,180,300,270,360,4350,150,3540,60,4290,60,1230,210,2370,240,3150,240,1650,120,900,120,2250,180,5430,240,6690,210,1920,240,1620,180,1290,300,4920,450,1980,120,1410,150,6990;
20;3F;DEBUG;Pulses=153;Pulses(uSec)=870,60,990,60,4320,180,2580,90,1680,60,840,120,660,90,2820,150,4950,360,1560,240,1230,240,720,90,900,150,450,90,600,90,3210,120,1530,60,930,210,2070,390,690,180,1110,240,270,120,1380,180,630,90,870,150,1140,390,240,210,1980,210,2880,150,4230,240,1350,150,1980,150,1290,60,1290,270,5520,150,1590,60,810,90,1530,210,480,180,720,60,3540,150,1890,120,2340,120,900,120,1230,180,480,270,570,90,900,120,4350,150,4410,330,2430,240,2670,60,450,240,3420,210,5520,150,480,210,930,60,660,60,330,180,450,90,1530,60,1980,90,930,90,2520,150,420,240,3480,60,3630,300,540,210,510,150,930,90,270,90,600,390,930,360,2640,180,930,120,1980,180,6990;
20;40;DEBUG;Pulses=181;Pulses(uSec)=540,480,690,120,4530,120,4620,540,4230,450,930,90,2430,120,4380,150,270,60,480,210,3510,60,5010,120,3960,240,1770,150,4470,120,360,240,600,120,420,120,1680,150,510,330,840,180,120,240,1200,120,630,120,2550,90,1980,120,3210,90,330,90,3810,270,3000,270,4920,60,1290,180,1470,60,2730,90,2700,60,2880,90,1410,120,900,180,1050,330,360,210,3930,90,330,210,1020,390,1110,90,270,150,4710,150,570,120,1500,270,1740,120,1710,150,3330,120,1800,270,1110,360,990,90,1020,210,660,150,1620,90,780,210,480,90,150,240,1950,270,660,120,840,90,1470,120,1590,150,1290,90,3510,120,1200,210,1260,90,1380,330,1380,210,1710,120,1800,180,3330,150,720,90,1080,90,360,150,1650,180,540,90,1890,120,450,120,930,90,5070,150,1770,120,540,90,300,90,2820,90,690,180,2070,120,5220,60,6990;
20;41;DEBUG;Pulses=259;Pulses(uSec)=2700,60,2250,240,420,60,2640,90,1350,90,2040,300,1110,90,1830,60,450,90,600,300,1800,90,420,120,780,120,2940,240,1590,150,810,150,2340,60,420,270,3150,330,990,180,2850,60,600,120,1260,180,450,330,1470,300,1380,390,2460,120,780,240,660,90,1290,150,1980,60,1290,90,570,150,3150,270,780,60,1710,90,390,150,1560,150,240,120,450,120,1230,150,1020,210,420,390,1680,60,630,300,1440,240,4440,150,1260,120,240,60,1410,90,420,90,5520,60,2910,180,1500,120,1650,120,1530,240,870,150,570,150,390,300,1200,360,330,60,1650,240,5550,210,720,60,2610,90,360,150,1650,180,1320,150,1050,390,120,90,330,240,1740,450,1590,210,5370,210,2790,120,5010,180,3600,300,1380,270,540,60,2670,270,2460,90,1380,150,780,90,3630,90,1170,210,2010,330,1380,150,600,60,810,60,660,120,690,210,2400,360,2970,60,3090,120,510,120,720,120,780,120,480,180,450,270,2460,150,2490,150,1770,120,660,90,930,210,2310,120,2340,180,540,120,3540,420,690,330,2940,270,1620,360,930,210,1020,150,3390,60,1260,150,3750,150,1020,90,2460,90,3150,90,660,240,870,330,660,180,2430,150,510,90,1110,90,5220,150,420,90,3450,330,870,120,6990;
20;42;DEBUG;Pulses=185;Pulses(uSec)=4770,120,480,120,3780,210,6180,90,2430,240,1530,90,990,240,3390,90,3600,90,1680,300,1500,90,1380,150,630,120,4410,180,840,210,1110,150,780,90,750,240,1410,270,3300,150,1680,90,660,120,1740,210,750,210,750,120,1140,210,3090,60,1170,90,3810,60,3240,210,2010,90,1200,210,450,150,3420,240,750,150,3450,150,2580,120,2010,60,810,150,2340,150,2490,60,2910,210,5010,90,3390,180,1740,90,2640,120,1740,270,1530,90,4110,300,510,150,1860,150,1470,90,1590,150,1680,90,2400,240,840,90,1740,90,600,90,480,270,3450,60,930,120,1440,270,600,90,2310,150,4500,210,2460,120,3180,240,180,210,1080,270,2370,120,2010,60,1050,90,2190,60,600,120,600,270,1260,240,270,240,570,270,720,210,1380,420,600,150,840,180,1560,330,1500,60,1380,240,780,180,2550,150,1110,450,240,120,360,180,2280,90,900,150,6990;
20;43;DEBUG;Pulses=73;Pulses(uSec)=1260,180,1260,420,360,150,4260,90,1110,60,2100,150,3480,120,4110,360,900,60,2460,330,1230,480,1530,120,5130,180,3870,240,750,90,540,60,3510,90,1740,90,1290,120,1170,120,1200,210,1680,120,3510,240,330,120,4620,60,360,120,3900,60,1200,90,1830,150,2550,420,1500,60,2640,180,570,150,6180,180,1080,120,3120,240,6990;
20;44;DEBUG;Pulses=85;Pulses(uSec)=1200,210,2670,60,720,330,540,150,600,150,1590,120,1470,180,930,60,4530,150,1500,90,540,90,600,90,1680,210,570,330,5250,150,630,60,1680,90,1410,210,3390,60,930,90,1050,90,5250,150,1260,180,3030,60,840,60,1230,120,1620,90,1290,90,3480,150,2910,300,2490,90,4530,60,900,150,540,90,2430,120,4290,60,870,60,720,210,660,180,4530,180,660,60,3630,210,6990;
20;45;DEBUG;Pulses=63;Pulses(uSec)=6060,120,2220,60,4290,60,2070,150,3420,60,3090,90,1800,90,2850,90,330,90,2700,150,570,60,480,150,3690,60,1590,150,5820,60,1560,150,5820,60,3600,240,300,330,900,180,5460,120,750,60,5280,90,6960,330,240,150,720,180,5760,210,600,120,3480,90,6750,150,2790,90,6990;
20;46;DEBUG;Pulses=53;Pulses(uSec)=2040,240,1200,270,1770,180,3270,240,2430,240,2640,150,2340,90,2070,60,1770,120,1050,120,210,390,1020,180,2250,240,600,210,390,180,4260,270,210,180,1590,120,1500,180,720,60,4200,60,3720,120,480,150,810,240,5220,360,2400,150,6990;
20;47;DEBUG;Pulses=235;Pulses(uSec)=870,150,2430,120,3630,120,5700,60,840,150,420,210,870,90,1890,330,1140,180,1110,330,2160,60,1890,120,1470,240,600,150,3450,90,4440,180,1920,90,1140,150,810,180,510,30,900,60,360,180,2550,210,2550,180,1350,120,570,90,5820,180,570,300,2460,150,2280,150,6810,120,5160,120,2460,210,5400,450,780,60,1320,240,1650,210,1470,150,840,90,660,150,630,120,1230,180,420,390,1260,90,240,180,1230,180,2580,270,690,150,2220,300,3690,390,1470,90,570,90,2490,180,6360,60,2460,300,3630,180,3270,90,600,240,2580,240,1290,150,3600,210,1830,90,360,180,1440,90,240,90,2670,60,2550,90,3660,270,1560,150,1470,150,1350,150,660,210,2610,180,2100,60,1110,120,330,210,1050,120,270,150,4410,180,2700,240,450,90,2790,180,1260,150,390,180,1800,150,1710,300,510,180,300,240,960,150,3000,420,540,90,2220,120,4290,90,870,120,3840,240,2010,60,2340,150,1470,120,1800,120,1470,60,1770,120,990,510,1800,90,5370,300,390,120,4890,270,6000,270,2580,90,450,240,4350,120,3090,90,1650,90,1020,270,3810,90,660,90,2430,180,960,60,6990;
20;48;DEBUG;Pulses=89;Pulses(uSec)=1200,120,2640,180,2580,60,1920,60,3600,180,5400,90,1470,210,840,180,1200,150,1950,60,630,210,4050,90,570,120,4710,120,750,60,540,90,1770,120,1170,240,930,210,690,60,480,90,1740,180,4530,60,570,60,1800,150,360,150,1140,60,2820,180,1860,180,3750,90,1560,240,420,330,2190,90,1140,60,360,90,570,300,2520,180,1260,90,2940,270,2430,60,630,60,660,210,390,300,2250,120,6990;
20;49;DEBUG;Pulses=39;Pulses(uSec)=5700,90,1530,120,1950,60,780,120,360,120,3780,210,330,150,2790,240,2460,60,2970,120,240,150,930,300,3840,180,1740,90,390,390,660,120,930,120,510,180,4140,120,6990;
20;4A;DEBUG;Pulses=157;Pulses(uSec)=0,210,1680,150,1860,120,1560,150,600,120,1290,240,780,210,570,150,450,90,720,180,900,210,540,150,510,120,780,150,720,120,750,210,1170,180,540,150,6930,90,210,60,630,120,2910,210,1290,180,1140,120,1770,120,2280,150,1050,150,570,210,450,90,1230,180,6000,180,510,120,270,150,4350,90,1770,90,2100,240,1350,120,600,390,510,90,1710,180,1560,180,3960,90,2310,180,1200,90,750,90,720,150,1620,120,870,90,120,90,900,270,2940,150,1140,180,1500,240,2610,270,1200,90,990,90,900,150,5850,90,1680,60,480,60,210,300,570,330,2040,270,300,90,2160,90,420,270,90,120,3690,300,6960,90,4080,60,3180,90,2370,150,780,60,510,150,1260,60,2880,120,1200,90,330,120,6990;
10;rfdebug=off;
20;4B;DEBUG;Pulses=221;Pulses(uSec)=3930,60,810,240,180,120,2010,180,2010,120,1530,210,2280,180,3300,120,3060,150,1830,120,5400,90,1140,90,750,450,840,150,4290,90,600,150,1950,90,1260,180,3660,180,1920,90,1140,120,4560,120,5460,150,1020,150,4140,120,2220,180,630,150,840,150,1320,210,4770,90,1320,480,540,120,2820,150,5340,150,1110,150,3780,120,1080,180,960,240,1500,300,660,210,1170,180,990,180,3330,90,6750,90,1890,360,1320,120,6090,270,1290,150,960,120,3390,90,1770,90,1020,210,1020,60,270,90,3780,240,1140,60,2490,120,1020,420,570,90,6270,420,150,210,660,270,4620,180,330,480,720,90,2010,150,1110,150,420,120,780,90,510,90,1650,480,390,180,780,60,6570,90,1650,150,360,270,1470,210,1980,90,390,150,1860,90,1110,270,1890,60,1470,90,1290,180,960,120,1350,180,5340,390,1620,120,1470,90,1260,60,570,420,4800,210,2220,90,2100,60,690,180,2010,150,480,180,150,90,3510,150,480,210,2910,180,2100,60,2850,150,480,180,630,150,840,180,1020,210,780,180,1590,180,540,240,6990;
20;4C;DEBUG;Pulses=69;Pulses(uSec)=690,210,1770,240,2400,20;4F;DEBUG;Pulses=125;Pulses(uSec)=1620,90,2160,120,1050,60,3540,210,5340,240,2040,120,630,180,3630,60,2190,240,900,210,3180,60,2640,150,1650,120,2640,150,3330,210,2730,240,1260,270,2820,120,3510,120,2400,180,420,120,2730,60,390,90,660,150,390,150,1290,180,2580,120,3390,90,3630,300,2250,270,450,60,4680,90,1140,150,1440,60,1140,60,270,240,6330,120,1140,150,3660,270,780,300,6720,90,3570,60,960,240,720,210,5130,60,3540,210,1410,120,1440,120,4860,90,4530,90,750,150,390,210,840,150,3330,120,420,210,1890,120,600,210,1320,150,600,300,960,90,5130,150,4470,60,6990;
20;50;DEBUG;Pulses=111;Pulses(uSec)=90,90,1140,120,810,210,600,90,1680,120,5520,180,5280,270,1740,120,2370,90,1890,150,420,180,1950,90,360,90,1200,90,1080,90,1800,120,2490,120,1950,90,3300,210,1680,90,390,90,2040,360,660,90,2070,150,1590,330,1920,90,570,90,4050,180,1380,150,840,180,1290,180,1860,300,5370,120,270,60,4860,210,720,90,600,90,2280,210,720,120,2250,150,780,90,1770,210,600,60,2430,60,2580,150,5910,60,2310,90,870,90,1830,120,240,90,2670,60,3540,120,1980,150,2280,90,810,90,6990;
In ieder geval bedankt voor het meedenken!

User avatar
Stuntteam
Site Beheer
Posts: 648
Joined: 27 Jan 2016, 16:46

Re: Problemen 433 en 868 mhz

#2 Post by Stuntteam » 11 Mar 2017, 19:38

Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de Pi en de Arduino/RFlink.
De Pi zorgt voor nogal wat interferentie.
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8

Goudtik
Normal user
Posts: 3
Joined: 23 Dec 2016, 21:54

Re: Problemen 433 en 868 mhz

#3 Post by Goudtik » 11 Mar 2017, 21:12

Bedankt voor de snelle reactie! Had ik ook al geprobeerd maar helaas.... Maar klopt het wel dat hij 433mhz aangeeft in de debug ipv 868?

Heelderpeel
Normal user
Posts: 1
Joined: 30 Dec 2017, 15:41

Re: Problemen 433 en 868 mhz

#4 Post by Heelderpeel » 30 Dec 2017, 16:18

Goudtik wrote:
11 Mar 2017, 21:12
Bedankt voor de snelle reactie! Had ik ook al geprobeerd maar helaas.... Maar klopt het wel dat hij 433mhz aangeeft in de debug ipv 868?
Ben je hier nog verder mee gekomen, ik loop no namelijk tegen soort gelijk probleem aan in de log geeft de 868 bij mij ook als 433 aan.

Log:

Code: Select all

20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R48;
10;version;
20;01;VER=1.1;REV=48;BUILD=04;
10;status;
20;02;STATUS;setRF433=ON;setNodoNRF=OFF;setMilight=OFF;setLivingColors=OFF;setAnsluta=OFF;setGPIO=OFF;setBLE=OFF;setMysensors=OFF;
10;rfdebug=on;
20;03;RFDEBUG=ON;
20;04;DEBUG;Pulses=43;Pulses(uSec)=2640,210,300,120,1560,270,1800,180,690,120,2280,180,1590,60,360,60,1470,240,3270,240,6240,150,2460,150,840,270,720,90,1230,150,3120,510,1860,180,1800,90,6780,150,1020,120,3240,450,6990;
20;05;DEBUG;Pulses=53;Pulses(uSec)=1890,60,750,120,6420,150,4050,690,1110,120,1080,150,2250,60,4410,90,2100,270,210,180,570,60,1860,360,3060,150,3360,150,4200,120,2040,180,2370,150,4980,90,2040,60,2250,210,330,120,990,60,510,30,2250,60,780,240,270,150,6990;
20;06;DEBUG;Pulses=165;Pulses(uSec)=210,240,2280,270,690,120,720,150,840,510,1860,150,2310,90,1410,60,2010,180,3780,90,2820,240,180,270,1380,210,1440,60,1500,60,4890,180,2640,270,810,60,1200,270,6780,150,2970,90,2730,120,690,90,1590,390,450,60,1650,120,2610,90,2220,90,3810,270,1470,300,2100,390,2430,60,4830,120,2370,240,2310,120,1740,120,510,630,2130,60,2970,90,4080,150,3330,90,1260,60,630,510,2190,60,2940,150,2070,90,750,90,480,90,3600,90,2070,210,480,150,3780,120,1830,210,240,60,360,240,1560,60,390,60,3750,90,1560,270,6540,120,390,180,960,30,3180,30,1320,60,900,120,1020,570,1770,90,960,150,540,120,3750,90,4470,90,780,150,1770,510,4230,90,570,180,2940,60,1140,120,1710,120,300,120,210,120,1140,120,1410,270,6990;
20;07;DEBUG;Pulses=103;Pulses(uSec)=1320,720,2790,150,2010,90,2880,90,6120,60,840,480,6420,150,600,120,1470,60,3240,180,3060,480,2700,210,1830,210,3930,180,900,60,1890,270,1140,90,420,90,750,330,540,90,1530,210,480,360,6270,180,1110,150,1950,30,1890,660,4530,120,2370,90,2940,150,750,180,3060,90,870,300,630,150,3060,90,1770,120,570,150,3960,90,2520,60,1710,540,2130,60,3960,180,3960,180,2880,90,1800,420,4680,120,3390,60,330,240,690,60,480,180,2820,270,1470,510,6990;

costo
Normal user
Posts: 490
Joined: 21 Nov 2015, 15:03

Re: Problemen 433 en 868 mhz

#5 Post by costo » 05 Jan 2018, 23:48

Een bekend probleem dat de 868MHz ontvanger ook 433MHz signaal ontvangt en decodeert.
De oorzaak is bijna altijd onvoldoende selectiviteit v/d 868 ontvanger.

Verbetering is mogelijk door een zgn. "1/4 golf stub" aan de ingang v/d 868MHz ontvanger.

Het bestaat uit een kort stukje coaxiale kabel wat direct op de antenne aansluiting v/d 868 ontvanger gesoldeerd wordt.
De lengte is 1/4 golflengte maal de verkortingsfaktor v/d coax.
Je moet voor de berekening de frequentie nemen die onderdrukt moet worden, dus 433MHz.
Voor 433MHz is de golflengte 300/433 = 0,692 meter.
Een kwart golflengte is 0.692/4 = 173mm
De verkortingsfaktor voor coak met een massief dielectricum = 0.66
Ideaal is RG174u coax kabel, omdat deze lekker dun is (3mm). Andere coax kan een andere verkortingsfaktor hebben, waardoor de lengte anders berekend wordt.

Dus gebruik een afgeknipt stukje RG174 coax van ca. 115mm (173*0.66 + 1mm om te solderen).
laat de ene kant open, afgeknipt en de andere kant wordt direct op de antenne aansluiting gesoldeerd, zo kort mogelijk zonder kortsluiting te maken.

Het is ook mogelijk twee stubs in serie te gebruiken zoals in dit plaatje: Image

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests