ESPEasy

From Let's Control It
Revision as of 10:48, 1 May 2015 by Admin (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met '= Introductie = De ESP Easy is een firmware versie voor de ESP modul waarmee je snel en eenvoudig een plug and play sensor voor Domoticz kan realiseren. Na het lad...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Introductie

De ESP Easy is een firmware versie voor de ESP modul waarmee je snel en eenvoudig een plug and play sensor voor Domoticz kan realiseren.

Na het laden van de firmware kun je via serial de configuratie instellen naar eigen behoeft. Het is ook mogelijk om deze configuratie al in de sketch te zetten. Dan is verdere configuratie niet meer nodig.

Configuratie

via de sketch

Het is mogelijk om alle benodigde settings al in de sketch op te nemen. Hiervoor pas je onderstaande settings aan. Dit is niet verplicht, je kunt dit ook later via serial uitvoeren.

#define DEFAULT_SSID    "ssid"       // Enter your network SSID
#define DEFAULT_KEY    "wpakey"      // Enter your network WPA key
#define DEFAULT_SERVER   "192.168.0.8"    // Enter your Domoticz Server IP address
#define DEFAULT_PORT    8080        // Enter your Domoticz Server port value
#define DEFAULT_DELAY   60         // Enter your Send delay in seconds
#define DEFAULT_DALLAS_IDX 0          // Enter IDX of your virtual temperature device
#define DEFAULT_DHT_IDX  0          // Enter IDX of your virtual Humidity device
#define DEFAULT_DHT_TYPE  11         // Enter Type of your virtual Humidity device
#define DEFAULT_BMP_IDX  0          // Enter IDX of your virtual Barometric Pressure device
#define DEFAULT_LUX_IDX  0          // Enter IDX of your virtual LUX device
#define DEFAULT_RFID_IDX  0          // Enter IDX of your virtual RFID device
#define DEFAULT_ANALOG_IDX 0          // Enter IDX of your virtual Analog device

via serial

Geef na het booten het command "settings". Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

Generic settings

 Version  :1
 Unit   :1
 WifiSSID :ssid
 WifiKey  :wpakey
 ServerIP :192.168.0.8
 ServerPort:8080
 Delay   :60

Device settings

 Dallas  :0
 DHT    :0
 DHTType  :11
 BMP    :0
 LUX    :0
 RFID   :0
 Analog  :0

Je moet in elk geval de WifiSSID en WifiKey aanpassen naar jouw eigen Wifi netwerk. Daarna met het commando "save" de settings in eeprom opslaan en de ESP opnieuw opstarten. Dat zou voldoende moeten zijn om de eerste verbinding te leggen.

Voorbeeld Dallas sensor

In Domoticz maak je eerst virtual hardware aan (dummy) en dan een virtuel device van het type "temperatuur". Kijk welk IDX is toegekend door Domoticz. Dit vullen we in bij de settings van ESP Easy. Stel het IDX is 23 dan geven we het commando:

Dallas 23

Vanaf dat moment zal de ESP Easy de Dallas sensor gaan uitlezen en de informatie versturen naar Domoticz.

Firmware laden

todo...

bin files op ftp server?

esptool voorzien van gui ?

Aansluitingen

?